Приемат заявки за участие в Третия национален конкурс за млади оперни певци „Гена Димитрова”

08.02.2019 12:20

Националният конкурс за млади оперни певци „Гена Димитрова” се организира от Плевенската филхармония със съдействието на Министерство на културата и община Плевен. Статутът на конкурса (и произтичащите от него общи положения, ред и условие на участие, награди, организационен комитет) е изработен от Гена Димитрова в сътрудничество с маестро Георги Нотев – главен диригент на Плевенската филхармония. Конкурсът ще се проведе в зала „Емил Димитров” на читалище „Съгласие” от 19 до 23 май 2019. Директорът на Плевенската филхармония утвърждава със заповед организационен комитет във връзка с организация и популяризирането на конкурса.

Ред и условия за участие

В конкурса участват млади оперни певци, български граждани, родени в периода 1985 – 1999 г.
Прослушванията се осъществяват по видове гласове и по реда на жребий, изтеглен в деня преди започването на конкурса.
Участници, които пропуснат да се явят по определения ред се дисквалифицират.
Не се допускат промени в приложената в заявката конкурсна програма.
Необходими документи:
А) Заявка по образец,

Б) Копие от акт за раждане,

В) Актуална снимка на участника,

Г) Документ за платена такса:

-за участие 50 лв.

-за акомпанятор, осигурен от организаторите по 20 лв. за репетиция, по 25 лв. за явяване на конкурса.

Всички такси се заплащат по банков път на сметката на…
Регистрационни такси не се връщат.
Срок за подаване на документите: 02 май 2019.

ІІІ. Конкурсна програма

Конкурсът се провежда в два тура:
А) I тур – кандидатите изпълняват една ария и кабалета по избор и песен от български композитор.

Б) II тур – кандидатите изпълняват една ария от Моцарт и една ария по избор, различна от изпълнените в I тур.

*Всички арии (текст и музика) се изпълняват в оригинал.

И двата тура се провеждат с пиано, като кандидатите сами си осигуряват акомпанятор. Организаторите могат да осигурят акомпанятор срещу заплащане от страна на кандидата като това се посочва предварително във формуляра.

Жури и награди
Съставът на журито се определя от организаторите на конкурса.
Журито, съставено от именити музиканти – творци и педагози, определя следните награди:
-За жени – три награди (3000лв., 2000лв., 1000лв.)

-За мъже – три награди (3000лв., 2000лв., 1000лв.)

-За най-добро изпълнение на българска песен – награда от 800лв.

Журито има право да не присъжда всички награди.
Решенията на журито са окончателни.
На носителите на първи награди се присъжда и бронзова статуетка, изработена специално за конкурса и се осигурява участие в концерт на Софийска филхармония.
В заключителния концерт на Плевенската филхармония – 23 май, участват наградените, по предложение на журито.
Конкурсът поема разходите (пътни и хотел) на всички наградени.

ИЗТЕГЛЕТЕ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Попълненият от кандидатите формуляр се изпраща на e-mail: plevenphil@abv.bg или се предава на ръка в Плевенската филхармония.

Формуляри, сведения и справки:
Плевенска филхармония
5800 Плевен, ул. „Васил Левски” 155
ПК 233, тел. 064/82 26 92, факс: 064/82 38 86

#тагове:

НАЙ-НОВИ: