Ремонтират над 9 километра от пътя Гулянци – Долна Митрополия

07.02.2019 17:49

Отворени са офертите на участниците в обществената поръчка за избор на изпълнители при рехабилитацията на 17 км пътища в Северна България. Със средства от програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 г. и държавния бюджет основно ще се ремонтират 7,7 км от второкласния път II-81 Берковица – Монтана (от км 86+289 до км 94+000) и 9,3 км от третокласния път III-118 Гулянци – Долна Митрополия (от км 14+786 до км 24+150). Индикативната стойност на поръчката е 10 361 134 лв. без ДДС.

На третокласния път III-118 Гулянци – Долна Митрополия, в отсечката Долна Митрополия – Победа – Подем, ще бъде изцяло подменена пътната настилка, хоризонталната маркировка, пътните знаци и ограничителните системи. Ще бъде ремонтиран и мостът над р. Барата в град Долна Митрополия, който е с дължина 10 м. Индикативната стойност на ремонта е 5 928 230 лв. без ДДС.

6 са отворените оферти за рехабилитацията на участък от път III-118 Гулянци – Долна Митрополия. Те са на:

„Автомагистрали-Черно море“ АД;
„Консорциум Виастрой – Т“, с участници: „Виастрой“ АД и „Пътинженерингстрой – Т“ ЕАД;
„Лапидария“ ДЗЗД, в което са: „ПСТ Груп“ ЕАД и „Новако Строй“ ЕООД;
Обединение „Инфрастрой 2019“, с участници: „Гарант-90-Цонев и Сие“ ООД и „Хая-С“ ООД;
Обединение „ГЕОПЪТ ПЛЕВЕН МОНТАНА“, в което са: „Геострой“ АД и „Пътстрой-92“ АД;
„Трейс Труп Холд“ АД.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: