1 лв. става базисната цена за 1 кв.м за ползване на общинско жилище в Плевен

31.01.2019 13:07

Общински съвет – Плевен определи нова базисна наемна цена за 1 кв.м жилищна площ за общинско жилище. След кратък дебат съветниците решиха цената от 0.62 да стане 1 лв. Предложението бе прието с 33 гласа „за“, 1 „против“ и 2 „въздържал се“.
Редът за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти в Община Плевен е разписан в общинската Наредба №18. Нормативният акт е приет с решение на местния парламент през април 2005 г. и днес отново бе отбелязано, че документът се нуждае от промени поради моралната си остарялост. Съгласно текстове в Наредбата /чл. 4, ал. З и чл. 34, Раздел V – „Определяне на наемните цени за ползването на общински жилища“/ базисната наемна цена се определя, изменя или допълва с решение на Общинския съвет. Досега за 1 кв.м общинска жилищна площ при ползване на общинско жилище се заплащаше 0,62 лв. При обсъждане на предложението за нова цена бе изтъкнато, че в продължение на 18 години тази сума е била коригирана само веднъж, като покачването е с 0,10 лв./кв.м. В същото време за този период многократно е вдигана минималната работна заплата, увеличили са се и наемните цени на жилищата на свободния пазар. От 2001 г. до края на 2018 г., по данни на Националния статистически институт, е отчетена и инфлация в размер на 88,00.
При обсъждане на точката бе представена справка за тези цени и в други общини в страната, близки по големина и брой население с община Плевен, като сравнението показва, че на този етап в Плевен са едни от най-ниските цени за отдаването под наем на кв.м жилищна площ. В община Велико Търново до февруари 2018 г. базисната цена е била 1,20 лв./кв.м, а през март същата година тя е вече е достигнала до 1,50 лв./кв.м. В община Добрич цената е съответно 1,058 лв./кв.м, в община Русе – 0,86 лв./кв.м, в община Хасково има обособени зони, като цената варира от 0,60 лв./кв.м до 0,90 лв./кв.м, или средно 0,75 лв./кв.м. Посочено бе също, че общинският жилищен фонд в община Плевен е стар и амортизиран и нуждите от текущи и аварийни ремонти нарастват. Новата наемната цена ще позволи да се отделят необходимите средства за поддържането на общинските имоти и съответно да се удовлетворяват качествено жилищните нужди на гражданите на общината.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: