На първо за годината заседание се събира днес Общински съвет – Пордим

31.01.2019 7:43

Днес, 31 януари, ще се проведе първото за годината заседание на Общински съвет – Пордим. То ще се състои от 13 часа в заседателната зала местния парламент на Пордим.

Дневният ред включва 21 точки като последната е питания.

Съветниците ще трябва да обсъдят изменение и допълнение на Наредба за определяне размера местните данъци на територията на община Пордим, както и Програма за управление на общинската собственост за 2019 г. Ще бъде разгледан и План за младежта за 2019 година, съгласно закона за младежта и Националната стратегия за младежта – 2020 година, както и Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните при община Пордим за 2018 г.

Голяма част от дневния ред са предложения за делба на общински имоти в населени места на община Пордим.

 

 

НАЙ-НОВИ: