Община Левски и ПГССТ „Н. Й. Вапцаров” организираха среща със земеделски производители

30.01.2019 10:38

Община Левски и Професионална гимназия по селско стопанство и транспорт /ПГССТ /„Н.Й.Вапцаров” организираха на 28 януари среща със земеделските производители в общината за постигане на взаимодействие и партньорство при реализиране на общите цели за обезпечаване на сектора с квалифицирани кадри и обновяване на материално техническата база /МТБ/ с негова подкрепа.
Срещата, първа по рода си, откри кметът на общината Любка Александрова, като обърна внимание на факта, че кадрите, които подготвя училището, са свързани със земеделието и селското стопанство, с производството и ако някой може да има интерес, то това са земеделските производители и кооперации на територията на общината. Общината търси начини да подпомага училищата в общината, които през последните години изпитват сериозни трудности.
Да се потърси причината за намаляване на броя на учениците в професионалната гимназия отрано заедно със земеделските производители, които имат най-актуална информация за необходимостта от кадри в земеделието, за да се намери начин за решаване на проблема със събиране на ученици в професионалната гимназия, определи целта на срещата г-жа Александрова.
Директорът на ПГССТ „Н. Й. Вапцаров” инж. Йордан Димитров представи възможностите за обучение, които предлага професионалната гимназия.
В нея вече има защитени паралелки предвид намаляване на броя на учениците, демографски проблем, за да се защитят професиите. През тази година професионалната гимназия е заявила паралелка „Механизация на трайните насаждения”. Освен придобитата специалност учениците взимат и книжка категория „Ткт”. Заявена е и защитена паралелка „Автомонтьор” и паралелки „Монтьор на транспортна техника” и „Електронна търговия”.
През повече от 70-годишната си история училището се стреми да произвежда кадри, които да задоволяват изцяло пазара на труда в селското стопанство, но сега виждат, че има проблем. Кадрите, които завършват земеделското училище, се реализират в други направления, а вече е трудна и самата издръжка на училището.
Над 6000 са обучените кадри през изминалите години, но една много малка част от тях продължават по специалността. В опита си да отговори на съвременните тенденции в професионалната гимназия се стремят да модернизират материална база. През миналата година тя получи нов трактор NEW HOLAND TD 110 D – производство 2018 г. за спечелен проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Модернизиране на системата на професионалното образование”, а през тази ще кандидатства за инвентар. По информация на Бюрото по труда най-голям глад за кадри има в сферата на земеделието и училището се опитва да предлага това ,което се търси на пазара на труда.
Безспорно, много и различни са причините за отлива на кадри от земеделието, коментираха участниците в срещата. Някои предложиха запознаването на подрастващите със земеделието и земеделската техника, която вече е изключително модерна. Как да бъдат привлечени младите хора в този сектор е въпросът, който ще търси във времето своето правилно решение. Сред възпитаниците на училището е Офицер на 2018 година – капитан ІІІ ранг Николай Цонев командир на корвета „Бодри“.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: