Предстои обсъждането на Бюджет 2019 на Долни Дъбник на сесия на Общинския съвет

24.01.2019 11:51

На 31 януари от 9:00 ч. в  Заседателната зала на Община Долни Дъбник предстои провеждане на заседание на Общинския съвет, на което ще бъде разгледан и приет бюджета на общината за 2019 г. За това информират от Общината.

Преди внасянето му в Общински съвет, на основание чл.84 ал.6 от Закона за публичните финанси, на 14 януари 2019 година от 15:00 часа в многофункционалната зала в сградата на читалището в град Долни Дъбник, се проведе публично обсъждане на Проекта за бюджет. На него присъстваха кметове на кметства, директори на училища и детски градини, общински съветници и много граждани.

Отчетено беше от кмета на общината  Борислав Станимиров успешното приключване на 2018 година и доброто начало за 2019 година, с преходен остатък от 789 хил. лв.

Бюджетът на Община Долни Дъбник има значителен ръст в делигираните от държавата дейности и в местните дейности, свързан с политиката по доходите на държавата и общината.

Инвестиционната програма за 2019 година включва обекти, финансирани със средства по ПРСР, целева субсидия за капиталови разходи и местни приходи.

Не на последно място, със средства по ОПРЧР 2014-2020 ще се осигури предоставяне на социални услуги на населението и заетост на безработните лица.

Снимка: Община Долни Дъбник

#тагове:

НАЙ-НОВИ: