Младежи от Плевен учредиха клуб „Аз оставам в България“

23.01.2019 14:27

Клуб „Аз оставам в България“ е бил учреден днес сред ученици от Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен. Идеята е на Сдружение „Артилерия – ген. Владимир Вазов“ – Плевен, което развива направление „Вяра и родина“. При учредяването на Клуба са участвали 17 ученици като за председател е избрана Венцислава Каменова, а за нейн заместник – Венелин Иванов. За наставник, който да съдейства в работата на младежите, е избрана Искра Иванова, преподавател в ПГРТО-Плевен.

Целта на този клуб и на другите, които предстои да бъдат създадени, е задълбочаване на родолюбивите чувства у подрастващите и издигане духа на българите, коментира председателят на патриотичното сдружение подп. о.р. инж. Радослав Георгиев. В своята дейност Клубът ще работи в няколко направления, свързани с религията, флората, фауната, води, екология, армия, право, отбелязване на национални и местни празници. Ще се провеждат дискусии по теми от посочените направления като членове на Клуба ще подготвят презентации.

От Сдружение „Артилерия“ възнамеряват да съдействат за създаването на такива родолюбиви клубове и в други училища в Плевен и страната.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: