В Плевен представят мерки за намаляване на риска от наводнения по Дунав

23.01.2019 11:35

Днес в Плевен се провежда национална откриваща среща по международния проект „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни равнини по река Дунав и притоците й“. Басейнова дирекция „Дунавски район“ е българският партньор в проекта, който е с участието на 10 държави от Дунавския речен басейн – Австрия, Хърватска, България, Чехия, Румъния, Германия, Унгария, Словакия, Словения и Сърбия.

Важните моменти от проекта бяха коментирани от директора на БДДР инж. Петър Димитров, инж. Румелия Петрова, ръководител на екипа по проекта и Веселка Павлова, ръководител на РП2 „Комуникационни дейности“.

Основната цел на проекта е подобряване на трансграничната координация при управление на водите, както и проучване на възможностите и разработване на обща методология за намаляване на риска от наводнения чрез използване на алтернативни неструктурни мерки за възстановяване на заливни зони, като с това се повишават и ползите за опазване на биоразнообразието.

Ще бъдат анализирани и определени заливните равнини по основното течение на река Дунав и избрани притоци, за България пилотно ще се работи по течението на река Янтра.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: