Областният управител нареди спешна проверка на състоянието на микроязовира в Бръшляница

17.01.2019 8:56

В отговор на подаден до областния управител сигнал от началника на РУ – Пордим гл. инсп. Мариян Дочев за повишаване на нивото на микроязовира в местността „Байнова могила“ в землището на с.Бръшляница, собственост на община Плевен, бе извършена спешна проверка на съоръжението по нареждане на областния управител Мирослав Петров.
Директорът на дирекция АКРРДС арх. Трифон Иванов и гл. експерт ОМП Спасимир Горанов извършиха оглед на място. Установено бе, че обстоятелствата посочени в сигнала отговарят на истината. Водата прелива през преливника на язовира, но на този етап няма опасност от заливане на пътното платно. По-съществен проблем представлява фактът, че на места отточният канал е разоран, което препятства осъществяването в разчетения обем и качество на функциите, за които е бил изграден. Това създава условия за разлив в земеделските площи, а при по-високи нива на водите и до потенциална опасност от наводнение, констатира комисията.

След извършената проверка представителите на областна администрация Плевен се срещнаха с кмета на с. Бръшляница Цветан Господинов, който потвърди, че проблемът съществува от години.
В писмо до кмета на Община Плевен Георг Спартански са изложени резултатите от проверката, провокирана от подадения сигнал. В качеството си на собственик и в изпълнение на чл. 139 от Закона за водите Община Плевен следва да предприеме необходимите мерки, за да осигури проводимостта на отточния канал на язовира, с което да предотврати неблагоприятните последици за пътната инфраструктура.
Освен община Плевен за ситуацията писмено са информирани директорът на ОД на МВР- Плевен комисар Красимир Начев и директорът на ОПУ – Плевен инж. Ивайло Денчев.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: