Кметът предлага промяна в базисната наемна цена на общинските жилища в Плевен

16.01.2019 9:48

Предложение за промяна в базисната наемна цена на кв.метър жилищна площ за общинските жилища в Плевен е внесъл за разглеждане в Общинския съвет кметът Георг Спартански. Той посочва, че сега действащата цена е от 26.06.2014г., приета с решение на Общински съвет – гр. Плевен, с което е определена базисна наемна цена за един квадратен метър (кв.м.) жилищна площ за ползването на общинско жилище в размер на 0,62 лв/кв.м. Със същото решение е отменено предходно Решение №402 от 08.11.2001г., с което базисната наемна цена за 1 кв.м. е била в размер на 0,52лв/кв.м.

„От изложеното се прави извод , че в продължение на 18 години базисната наемна цена за кв.м. е била коригирана веднъж, като покачването й е било в размер на 0,10 лв./кв.м. За посочения период е налице многократно нарастване на минималната работна заплата, както и наемните цени на жилищни имоти на свободния пазар на територията на община Плевен. От 2001 година до края на 2018г. по данни на Националния статистически институт инфлацията е в размер на 88,00%“, казва още в предложението си плевенският кмет.

Спартански предлага и сравнение на цените на базисната цена в други общини в страната, които са с близки по големина и брой на населението спрямо Община Плевен. Например във Велико Търново до м.февруари на 2018 година е била с базисна цена 1,20лв/кв.м, а след Решение на Общински съвет гр. Велико Търново през месец март на 2018г. е достигнала до 1,50лв/кв.м, в Община Добрич цената е 1,058лв/кв.м, Община Русе – 0.86 лв/кв.м., в Община Хасково са налице обособени зони като цената варира от 0.6Олв/кв.м. до 0,90лв/кв.м. или средно 0,75лв/кв.м., в Община Стара Загора базисната цена е в размер на 0,70лв/кв.м. и пр.

„Не на последно място жилищният фонд на Община Плевен е стар и амортизиран и нуждите от текущи и аварийни ремонти все повече нарастват , поради което е необходимо да се увеличи наемната цена, за да може да отделят необходимите средства за поддържането на общинските имоти и съответно да се удовлетворяват качествено жилищните нужди на гражданите на Община Плевен“, коментира още в предложението си Георг Спартански.

Той предлага на общинските съветници да направят промяна в базисната цена за наем на кв.метър жилищна площ на общинско жилище, но не е посочил конкретно предложение. Крайната дума ще имат съветниците на предстоящо заседание на местния парламент. Засега предложението на кмета предстои да бъде разгледано на заседания на постоянните комисии към ОбС-Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: