Във ВВУБ „Георги Бенковски“ направиха анализ на изминалата 2018 година

11.01.2019 8:29

Във Военновъздушна учебна база „Георги Бенковски” вчера се проведе Анализ на дейността на формированието през изминалата 2018 година, на който отново присъства командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков. Извършвайки ретроспекция и оценка на изпълнените дейности през годината, командирът на базата – полковник Петър Банков окачестви изминалата година като ползотворна, динамична и наситена с различни предизвикателства, позволяващи поддържането и развиването на висока бойна и професионална подготовка в състава. Организационните дейности на Щаба и командирите на формирования, мотивацията, качествената подготовка и целеустремеността на личния състав в съчетание с оказаната помощ от старшото командване, благоприятстваха в значителна степен за успешното изпълнение на поставените от ВВС задачи.


Полковник Банков подчерта, че приоритетна задача за авиобазата е било осигуряването на приемственост между поколенията летателен състав. Командването е концентрирало усилията си за решаване на изключително важната задача за достигане на необходимото ниво на способности от млад летателен състав. Въпреки ресурсните ограничения, летателната дейност се е провеждала ритмично и със стремеж за максимално изпълнение на план-графика за летателна подготовка. Пълноценното оползотворяване на авиационния ресурс е довело до повишаване нивото на личната и инструкторско-методическата подготовка, както и до придобиване на по-висока степен за класна специалност на част от командно-инструкторския състав. Той направи анализ на основните задачи пред авиобазата и тяхното изпълнение.

Командирът на Военновъздушните сили генерал – майор Цанко Стойков даде положителна оценка за дейността на Военновъздушна учебна база „Георги Бенковски” през 2018 год. Той приветства командването и личния състав за положените усилия, професионализъм и отговорност при изпълнението на поставените от Командването на Военновъздушните сили задачи.

Снимки и информация: ВВС, Пресцентър

#тагове:

НАЙ-НОВИ: