63,6% от домакинствата в област Плевен имат достъп до интернет в домовете си

10.01.2019 9:52

В област Плевен 63.6% от домакинства имат достъп до интернет в домовете си през 2018 г. като се наблюдава увеличение от 6.7 процентни пункта спрямо предходната година. Това показват данните на Териториално статистическо б юро Северозапад.

Показателна е тенденцията от навлизането на новите технологии – за деветгодишния период относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Плевен се е увеличил със 36.4 процентни пункта.

В област Плевен през 2018 г. 55.4% от населението на възраст 16 – 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. В сравнение с 2017 г. този показател бележи ръст от 0.2 процентни пункта.

Жените са по-активни при редовното ползване на интернет в сравнение с мъжете – съответно 62.3 и 48.2 %.

Значителни са и различията за редовно използващите интернет по образование. Докато 91.1% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 30.2% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя.

През 2018 г. в област Плевен 11.4% от лицата използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната и местната власт. Областта изостава с 10.8 процентни пункта от средната стойност за страната, която е 22.2% и заема двадесет и пето място сред 28-те области. Най-значителен е делът на лицата, използвали онлайн услуги на публичната администрация в област Видин – 37.6%, а най-нисък в област Разград – 3.6%.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: