18 януари е крайният срок за депозиране на проектите за ремонт на покрива и вътрешните фасадни стени на ЦРД – Плевен

07.01.2019 16:10

Общинският съвет на Плевен даде съгласие Община Плевен да кандидатства с проект „Ремонт на покрив и вътрешни фасадни стени на Център за личностно подпомагане – ЦРД”, за привличане на финансови средства по мярка „Подобряване на обществената среда в населените места“ на проект „Красива България” 2019 г. Крайният срок за депозиране на проектните предложения е 18 януари, а изискуемият документ, потвърждаващ намеренията, е решение на Общинския съвет.

В решението, прието от ОбС – Плевен в тази връзка, се посочва, че Община Плевен трябва да осигури като собствен финансов принос 55% от общия бюджет на проекта в размер не повече от 70 847,00 лв. Местната администрация разполага с готова проектосметна документация за обекта, общата стойност е 128 812,00 лв. Според изискванията за кандидатстване по проект „Красива България” 2019 г., резултатите от реализацията на проекти задължително се съхраняват от бенефициентите за срок най-малко пет години след приключване на изпълнението. Това включва и условието да не се променя определеното предназначение на обекта или части от обекта на проектната интервенция, респективно направените инвестиции в дадената инфраструктура.

Решението за привличане на финансови средства по проект „Красива България” 2019 г. за ремонт на ЦРД – Плевен е прието с 39 гласа „за“, 1 „въздържал се”, против няма. По „Красива България“ вече е направена фасадна реставрация и подменена дограмата на сградата на Центъра.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: