60 са потребителите на услугата „личен асистент“ в община Никопол, грижата продължава и през 2019-та

04.01.2019 14:06

Община Никопол продължава да предоставя услугата „Личен асистент” и през 2019 година. За това съобщава чрез профила си във фейсбук кметът д-р Валерий Желязков.

С Постановление за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019 г. се удължава срока за предоставяне на социалните услуги в домашна среда „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“. Срокът е удължен до 31 август 2019 г. Средствата, предвидени в държавния бюджет, са определени на база средномесечния размер на изразходваните средства по сключените споразумения през 2018 г. между АСП и съответната община, при отчитане нарастването на минималната работна заплата от 1 януари 2019 г.

60 са потребителите на услугата в община Никопол. За тях полагат грижа 46 лични асистенти. Те започнаха работа в периода 2016 – 2017 година по проекта на общината по мярка BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ финансиран по ОП РЧР. През 2018 и 2019 срокът за предоставяне на услугата беше удължен с финансиране от държавния бюджет.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: