Община Гулянци ще продължи да предоставя услугата „личен асистент” и през 2019 година

04.01.2019 13:36

С Постановление за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019 г. е удължен срока за предоставяне на социалните услуги в домашна среда „личен асистент“, „социален асистент“ и „домашен помощник“. Вече е регламентиран реда за финансиране и са подписани споразуменията с общините, които предоставят услугите.
Срокът е удължен до 31 август 2019г. Средствата, предвидени в държавния бюджет, са определени на база средномесечния размер на изразходваните средства по сключените споразумения през 2018 г. между АСП и съответната община, при отчитане нарастването на минималната работна заплата от 1 януари 2019 г.
59 са потребителите на услугата в община Гулянци. За тях полагат грижа 50 лични асистенти. Те започнаха работа в периода 2016 – 2017 година по проекта на общината „Алтернатива за независим и спокоен живот”, финансиран по ОП РЧР. През 2018 и 2019 срокът за предоставяне на услугата беше удължен с финансиране от държавния бюджет.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: