Съветниците дадоха съгласие Община Плевен да вземе заем, но само за ремонт на Автогарата и пл. „Свобода“

20.12.2018 14:01

Общинският съвет даде съгласие Община Плевен да обезпечи финансирането на проекти чрез поемане на дългосрочен дълг под формата на кредит от „Регионален фонд за градско развитие“ АД и Сосиете Женерал Експресбанк АД – съфинансираща институция в максимален размер на не повече от 5 341 777,00 лв. Съветниците подкрепиха предложението само в частта му за основен ремонт на пл. „Свобода“ и пешеходната улица „Васил Левски“ /от пл. „Свобода“ до пл. „Стефан Стамболов“/ и ремонт на сградата на Автогара Плевен и автобусните сектори, без проекта за изграждане на площадката за скейтборд в района на „Балаклия“. 31 от местните депутати са гласували със „за“.

Предложението днес предизвика над 3-часов дебат за последната за годината сесия на Общинския съвет в Плевен. То бе представено от кмета Георг Спартански в качеството му на вносител, като бяха изтъкнати съответните мотиви и съображения за всеки един от трите обекта в предложението. Припомнено
бе, че по същото бе проведено и обществено обсъждане.

По време на последвалия дебат председателят на местния парламент Мартин Митев предложи трите обекта да бъдат обсъждани поотделно. В изказванията от страна на общинските съветници от различните групи до този момент се чуха много въпроси, както и различни мнения – от категорична подкрепа за искането за заем до позиции против Община Плевен да поема в момента подобен дълг.

Съгласно решението на Общинския съвет от днес, дългът ще бъде поет с договор за общински заем с начин на обезпечаване – залог върху собствени приходи на Община Плевен. Срокът за усвояване на кредита е 12 месеца след датата на сключване на договора, а срокът на самия кредит – до 10 години, считано от датата на пълното му усвояване. Записаният гратисен период по главница е за периода на усвояване. Главницата по кредита ще се изплаща на равни месечни вноски, първата от който е дължима в края на календарния месец след изтичане на гратисния период.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: