Община Червен бряг единствена в страната разполага с мобилни водни прегради за превенция на наводнения

19.12.2018 17:29

Днес в Червен бряг се проведе заключителна пресконференция на проект BG05M9OP001-4.001-0180-С01 „Създаване на партньорска мрежа между община Червен бряг и Пожарна и спасителна служба към Министерство на вътрешните работи на Чехия за трансфер на иновативни социални практики и възможности за обучение и включване на младите хора в превантивни дейности при рискови ситуации с цел публична и/или корпоративна ангажираност”, процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Общата цел на проекта е да се развие устойчиво транснационално сътрудничество между партньорите за трансфер на набор от иновативни социални практики за създаване на модели за устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора до 29 г., а стойността му е 191 840,00 лв. безвъзмездна финансова помощ. Участие в пресконференцията взеха зам.-посланикът на Чешката република у нас Ярослав Камаз, кметът на Община Червен бряг инж. Данаил Вълов, комисар Станислав Атанасов – директор на РДПБЗН – Плевен и главен инспектор Николай Николов – началник на РСПБЗН – Червен бряг.

Основната целева група, с която е работено по проекта, са 50 икономически неактивни млади хора до 29 години. Разработена е програма и учебно помагало, базирани на теоретична и практична подготовка на младежите за усвояване на знания и опит за справяне с рискови ситуации при наводнения. Закупени са 8 броя съоръжения – мобилни водни прегради, които са успешно използвани от чешкия партньор. Оборудването е използвано по време на практичните обучения на младежите от целевата група, а впоследствие е предадено на съхранение в РСПБЗН – Червен бряг. Мобилните водни прегради са предназначени за бързо действие при наводнения и са широкоспектърни. Те представляват резервоари, снабдени с антикорозионни фланци за пълнене и изпразване. Свързват се лесно помежду си на застрашените от наводнение места, като една мобилна водна преграда може да замести 250 чувала с пясък. Могат да се използват при наводнени брегове на реки, като аварийна предпазна торба за химически разтвори, като сервизен резервоар за вода и като сегменти за изграждане на басейни и станции за обеззаразяване. Благодарение на проекта Община Червен бряг единствена в България разполага с подобен тип съоръжения.

В рамките на проекта е проведено и обучение за повишаване на знанията и уменията на участниците в проекта чрез неформално образование за участие в превантивни мерки при рискови ситуации с цел публична ангажираност и подготовката им за работа във фирми или институции, ангажирани в тези процеси. За целта са организирани две работни дискусии в Чехия и Червен бряг. В срещата в Чехия са участвали представители на Община Червен бряг, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Плевен и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Червен бряг. Домакините са презентирали пред българската група спасителни методи за наводнения в Република Чехия и видовете мобилни водни прегради, които се използват. Представителите на Община Червен бряг са се включили и в практическо обучение в поделение на „Пожарна безопасност и защита на населението“ в гр. Ихлава, Чехия, включващо демонстрация на мобилни водни прегради в реални условия.

Този проект даде много, както по отношение на обучение, подготовка и сближаване на дейностите с органите на противопожарната служба, така и с обмяна на професионален опит между чешките и българските институции, а и на опит между неспециалисти, каза кметът на Червен бряг инж. Данаил Вълов. Той отбеляза, че това е един изключително ефективен проект с широк отглас. Имаме нагласата за надграждане на проекта, тъй като направеното до момента е една сериозна база и дава възможност за развитие, допълни кметът на Червен бряг.

От своя страна, зам.-посланикът на Чешката република у нас Ярослав Камаз не скри, че е чул само хубави думи за проекта. Отдавна работим в посока предаването на опит – не само по отношение на противопожарната безопасност, но и като цяло при бързото реагиране при бедствия, тъй като Чехия има солиден опит в тази област, изтъкна зам.-посланикът. Той се присъедини към думите на инж. Данаил Вълов, посочвайки, че ще се радва, ако проектът бъде продължен. Ние сме готови в рамките на нашите възможности да подпомогнем неговото продължение, заяви зам.-посланик Камаз.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: