Такса „смет” без промяна за 2019-та в община Плевен?

13.12.2018 13:31


Да няма промяна в такса „битови отпадъци” за община Плевен през новата 2019 г. е предложението, внесено от зам.-кмета Милен Яков, което ще се разгледа на предстоящата сесия на Общински съвет – Плевен.
В предложението се посочва, че сегашните ставки са приети с решение на местния парламент на 21 декември 2015 г. Те са следните:
За недвижими имоти в строителните граници на град Плевен:
1.1. За жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия – 1,494 на хиляда от данъчната оценка на имота;
1.2 За нежилищни имоти на предприятия – 4,814 на хиляда от по- високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота.
За недвижими имоти в строителните граници на други населени места в община Плевен:
2.1. За гр. Славяново
– за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници – 1,2 на хиляда от данъчната оценка на имота;
– за нежилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници – 2,9 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота.
2.2. За останалите населени места с организирано сметоизвозване:
– за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници – 2,7 на хиляда от данъчната оценка на имота;
– за нежилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници – 2,9 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота;
– за Кметство Опанец /старо село/ – за имотите, попадащи извън строително-регулационни граници, ще се извършва само услугата поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – в размер на 29,36 % от общия промил за жилищни и нежилищни имоти.
Зам.-кметът предлага тези параметри да се запазят и за следващата година. Съветниците ще разгледат и план-сметката на приходите и разходите от такса „смет“.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: