Област Плевен е на девето място в страната по брой заети лица

13.12.2018 16:08

През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Плевен е 100 500, от които 54 300 са мъже, а 46 200 са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 1100, а спрямо третото тримесечие на 2017 г. се увеличават с 2900.

Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2018 г. е 48.3% (при 53.3% за страната), съответно 54.3% за мъжете и 42.7% за жените. По брой на заетите лица област Плевен е на девето място в страната, а по коефициент на заетост на деветнадесето място.

През третото тримесечие на 2018 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 96 800, като 52 100 от тях са мъже, а 44 700 са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група се увеличават в сравнение с второто тримесечие на 2018 г. с 1000, а спрямо първото третото на 2017 г. се увеличава с 1300.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 66.6%, съответно 70.3% за мъжете и 62.7% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. този коефициент се увеличава с 2.5 процентни пункта.

През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в Северозападния район е 275 300, от които 146 700 са мъже, а 128 600 са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години намалява.

Снимка: архив

#тагове:

НАЙ-НОВИ: