863 лв. е средната месечна заплата в област Плевен

12.12.2018 11:24

През третото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Плевен е 863 лв. и е повече спрямо второто тримесечие на 2018 г. – с 0.1%.

За обществения сектор средната месечна работна заплата е 965 лв., а за частния – 820 лева, информират от Териториално статистическо бюро Северозапад – Плевен.

През третото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Плевен нараства с 4.0% в сравнение с третото тримесечие на 2017 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности: „Професионални дейности и научни изследвания” – с 20.6%, „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – с 18.8% и „Селско, горско и рибно стопанство” – с
14.2%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства с 8.2%, а в частния сектор – с 2.0%.
Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2018 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:
„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива” – 1 406 лв.;
„Селско, горско и рибно стопанство” – 1 215 лв.;
„Финансови и застрахователни дейности” – 1 156 лв.;
„Хуманно здравеопазване и социална работа” – 1 083 лв.;
„Държавно управление” – 1 066 лв.;
„Образование” – 1001 лв.

В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие област  Плевен е на 18 -то място по показател средна работна заплата. Най-висока работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 504 лв., София – 1 109 лв., Стара Загора – 1 096 лв. и Варна – 1 054 лв.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: