58 000 са наетите по трудово или служебно правоотношение в област Плевен

12.12.2018 12:21

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на септември 2018 г. намаляват с 0.6% спрямо края на юни 2018 г., като достигат 58 000. За това съобщават от Териториално статистическо бюро Северозапад – Плевен.

Спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти: далекосъобщения” – с 11.3%, „Транспорт, складиране и пощи“ – с 5.0%, „Други дейности“ – с 4.2%, „Строителство” – с 4.0% и „Административни и спомагателни дейности” – с 1.9%. Най-голямо намаление на
наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано във „Финансови и застрахователни дейности” – с 5.9%, „Култура, спорт и развлечения” – с 4.4% и „Селско, горско и рибно стопанство” – с 3.3%.
В структурата на наетите лица по икономически дейности през третото тримесечие на 2018 г. най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” – 27.6%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – 16.8%, „Хуманно здравеопазване и социална работа” – 10.4% и „Образование” – 9.7%.

В края на септември 2018 г. наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен са с 0.3% или с 0.2 хил. по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности: „Преработваща промишленост” – с 0.7 хил., „Селско, горско и рибно стопанство” – с 0.1 хиляди.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: