Педагог от Езикова гимназия – Плевен – вдъхновител на кръгла маса „Дигитално междучасие”

07.12.2018 7:54

Грета Димова – заместник-директор по учебната дейност в ПГПЧЕ – гр. Плевен, участва като вдъхновител на кръгла маса „Дигитално междучасие” на тема „Образованието в дигиталната ера” по лична покана на г-н Светослав Малинов – член на Европейския парламент. Събитието е от национален мащаб, част е от инициативата „Европейско междучасие” и беше проведено на 30.11.2018 г. в Гранд хотел София.
Г-н Светослав Малинов откри с встъпителни думи, представяйки най-важните моменти от доклада на тема „Образованието в ерата на цифровите технологии: предизвикателства, възможности и поуки при формулирането на политиките на Европейския съюз”.


Последва презентиране в три панела: „Модернизиране на техническата база”, „Дигитализация на административните процеси” и „Използване на електронни ресурси и технологии в обучението”.
Г-жа Димова представи дейността на училището и електронните ресурси и методи на преподаване в Езикова гимназия – Плевен, използвайки съвременната база на Центъра за неформално и електронно учене, изграден на четвъртия етаж в училището по спечелен проект, финансиран от Фондация Америка за България. Бяха споделени добри практики и опит на учителите от Езикова гимназия – Плевен, които използват дигиталните методи на преподаване, как това улеснява работата им и подобрява качеството на образование и какво е бъдещето на образованието в дигиталната ера и нагласите на учители, родители и ученици, как това спомага за обучението на възпитаниците на училището – многократни победители в олимпиади, състезания, конкурси, театрални постановки, носители на сертификати и дипломи по изучаваните в гимназията чужди езици.


„Последният ден от месеца на Народните будители ме срещна с истински съвременни будители. Хора, които в момента отварят една нова – цифрова – глава в голямата книга на българското образование. За мен беше радост да съм домакин на кръглата маса “Дигитално междучасие”, с която тематично продължавам работата си по инициативата Европейско междучасие. Публиката също беше много активна и допринесе за дискусията, която като европейски законодател ми даде още по-добър поглед над българското образование” – заяви г-н Малинов в края на събитието.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: