ОбС – Плевен не прие предложението за предоставяне на допълнителни средства на Езиковата гимназия

07.12.2018 8:05

След едночасов дебат Общинският съвет в Плевен не прие предложението да предостави допълнителни финансови средства на ПГПЧЕ – Плевен в размер на 50 261 лв. Това стана на извънредно заседание на местния парламент, провело се вчера. Предложението бе подкрепено от 11 съветници, 6 гласуваха против, 23 се въздържаха.

Припомняме, че вносител на предложението бе Постоянна комисия по „Образователна политика и читалищна дейност”. В него Комисията посочи, че на свои заседания на 23 октомври и 27 ноември тази година са обсъдили предложение от Юрий Тодоров – директор на ПГПЧЕ – Плевен, относно предоставяне на сума от 50 000 лв. за преодоляване на финансов недостиг за бюджетната 2018 г. На заседанието си на 27 ноември членовете на Комисията обсъдиха и подробно мотивираното искане на директора на гимназията и направените констатации:
– Разделянето на ПГПЧЕ /1-XII клас/ в средата на 2017 г. на две училища – ОУ „Валери Петров“ и ПГПЧЕ /VIII-ХП клас/, се е отразило негативно върху бюджета на гимназията през 2018 г. Необходим е период от една бюджетна година за преструктуриране на педагогическия и непедагогическия персонал, които да отговарят на новата финансова рамка. Намаляването броя на преподавалите и обслужващия персонал изискват технологично време, което да гарантира запазване качеството на образованието и изявите на учениците в национален мащаб.

– Ръководството на ПГПЧЕ в началото на бюджетната 2018 г. е отчело наличието на прогнозен бюджетен дефицит и е предприело мерки за неговото постепенно намаляване. Намален е броя на непедагогическия /април 2018г./ и педагогическия /юли – септември 2018г./ персонал, прекратено е изплащането на регламентираните в образованието три допълнителни плащания, съвместяване на дейности при продължително боледуване на служител и т.н. Прекратена е десетилетната практика за делене на паралелките по чужд език, с което от септември 2018 г. е намален броя на учителите по чужд език с три щата.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: