ПГХВТ „Луи Пастьор” – Плевен отбеляза 64 години от създаването си

05.12.2018 14:06

ПГХВТ „Луи Пастьор” – Плевен отбеляза 64 години от създаването си като училище с традиции в подготовката на квалифицирани специалисти със средно образование в сферата на хранително-вкусовата промишленост. Празникът започна с посещение на Панорама „Плевенска епопея”. По-късно се проведе работна среща на училищното ръководство, педагогическия и административен екип с Обществения съвет, Училищното настоятелство, бизнес и социални партньори, родители и екипа за ученическо самоуправление. Участниците в срещата бяха приветствани от изявени ученици, които изказаха готовността си да се обучават и работят за просперитета на своето училище и своя град с любов към Родината и със самочувствие на европейци. Директорът инж. Лилия Петкова награди учениците с похвални благодарствени грамоти.

В презентация на тема: „Всички заедно в усилията за изграждане на приобщаваща училищна среда”, беше споделена добрата практика от съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на ученици и осигуряването на обща подкрепа за тяхното личностно развитие, която гарантира участието и изявата им в образователния процес и в дейността на училището.
В делови разговор по време на работната среща бяха обсъдени възможности за обучение на ученици по защитени специалности и професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда професии и специалности, а именно: „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна техника”, професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”; „Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства”, професия „Лаборант”; „Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост”, професия „ Техник – технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост” и „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”, професия „Техник – технолог по качество на храни и напитки”.

С пожелания за здраве, успешно и весело посрещане на предстоящите Коледни и Новогодишни празници, тържеството в ПГХВТ „Луи Пастьор” – Плевен завърши с презентиране на ученически умения за работа в реална работна среда, където учениците представиха реализирани свои идеи в производство на храни.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: