В 3 села от Плевенска област питейната вода е със завишено съдържание на хром

04.12.2018 13:51

В 3 села от област Плевен питейната вода е със завишени нива на хром. Това показват данните от седмичния бюлетин на Регионална здравна инспекция – Плевен.

В 10 населени места са извършени изследвания като са взети 18 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите от група А. От тях 5 не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Завишени стойности на хром са отчетени в селата Новачене, Дебово и Асеново. Отчетените стойности са между 50,64 µg/l и 89,28µg/l при норма от 50,00 µg/l.

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: