Езикова гимназия – Плевен с 11 класирани ученици на национален кръг на Многоезичното състезание

30.11.2018 7:37

Единадесет ученици от Езикова гимназия – Плевен, от общо 120 за цялата страна, бяха класирани и се явиха на националния кръг на Многоезичното състезание, проведено на 24 ноември 2018 г. в гр. Велико Търново. Единственото училище в страната с най-много класирани ученици за национален кръг по всички изучавани профили в училището.

Състезанието се организира от МОН и е за всички гимназисти, изучаващи английски, немски, френски, испански, италиански и руски език като първи или втори чужд език в задължителната подготовка в училище, информират от плевенското елитно училище.

Надпреварата се провежда върху три основни компетентности – слушане с разбиране, четене с  разбиране и създаване на текст само в една възрастова група – ученици от ХІ клас.

Текстовете за слушане и за четене при компетентностите – слушане с разбиране и четене с  разбиране са на изучавания ПЪРВИ чужд език, а създаването на текстовете е на изучавания ВТОРИ чужд език.

Класирането на учениците е според резултата от показаните умения на ВТОРИЯ чужд език.

Учениците, представили Езикова гимназия – Плевен на националния кръг, са от всички, изучаващи се профили в училището: Вероника Василева, Габриела Нейкова и Петър Пълев – профил английски език/немски език; Диана Довгун – профил английски език/руски език; Аника Димитрова, Велислав Петров, Даниела Иванова и Ина Георгиева – профил немски език/ английски език; Георги Буковски – профил френски език/ английски език; Кристиан Стоянов и Мариан Антонов – профил испански език/ английски език.

Особена заслуга за прекрасното представяне на възпитаниците на училището имат и техните висококвалифицирани учители по чужди езици: Десислава Велчева и Анна Митова – старши учители по английски език, Калина Пиркова – старши учител по френски език, Вяра Кънчева – старши учител по немски език, Ирина Цветанова – старши учител по руски език и Марина Георгиева – старши учител по испански език.

Състезанието е възможност за учениците не само да обогатят езиковите си познания, но и шанс да се срещнат с нови и интересни хора от цяла България.

По мнение на учениците и учителите многоезичното състезание е изключително полезно за развитието на езика, мисълта и креативността, а езиковата надпревара е едно изключително полезно и вдъхновяващо преживяване, защото дава възможността да се почувства магията на словото.

Със своето участие в Националното многоезично състезание гимназистите от

Езикова гимназия – Плевен представиха достойно града и областта на престижния езиков форум.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: