Бронзов медал за Езиковата гимназия в Плевен от Националното състезание по природни науки и екология

28.11.2018 13:10

Oт 23 до 25.11.2018 г. във Видин се проведе XVII Национално състезание по природни науки и екология. В състезанието взеха участие ученици, които проявяват задълбочен интерес към учебните предмети: „Човекът и природата“, „Физика и астрономия“, „Химия и опазване на околната среда“, „Биология и здравно образование“. Отборите бяха разпределени в две възрастови групи – прогимназиален етап V-VII клас и гимназиален етап VIII – XII клас.


Целта на състезанието е да се осигури възможност учениците да представят авторски идеи и интерпретации по определен проблем, да представят резултати от изследвания в областта на природните науки и екологията, да защитават собствена позиция по актуални за обществото проблеми, да покажат оригинално мислене и да обменят идеи и самостоятелно изработени учебни материали.


Националното състезание се проведе в два кръга, в два последователни дни – в първия кръг участниците представиха разработения от тях проект в постерна сесия и всички членове на журито оценяваха проектите по отделните критерии, а във втория кръг проектите се представиха и защитиха публично.
Участници от ПГПЧЕ – Плевен бяха Пламен Георгиев от XII д клас с ръководител Людмила Бояджиева – учител по биология и здравно образование, които с проекта си „Дентално здраве от природата“ спечелиха бронзов медал. Проектът е свързан с изследване на влиянието на Calendula officinalis – лечебен невен върху денталното здраве. Разработването, представянето и защитата на проекта бяха оценени с Отличен /6,00/, като тази оценка позволява приема на ученика Пламен Георгиев в някои висши учебни заведения.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: