Общинският съвет на Плевен се събира на заседание на 29 ноември, 31 са точките в дневния ред

22.11.2018 14:37

Общинският съвет на Плевен ще заседава на 29 ноември /четвъртък/ от 09,00 ч. в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”. Предложеният дневен ред  включва 31 точки, едно от тях е питане от общински съветник.

Сред точките, които ще обсъждат местните депутати, са свързани с четири общински наредби, както и отчет на изпълненията на решенията от №671/31.08.2017 г. до №805/30.11.2017 г., мандат 2015-2019 г. Ще бъде разгледано предложение за приемане на Вътрешни правила за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Плевен, както и актуализиране на Сборния бюджет на Община Плевен за  2018 година и други.

Заседанията на постоянните комисии на Общински съвет – Плевен са в началото на следващата седмица – на 26 и 27 ноември.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: