В Деня на християнското семейство Архивът в Плевен разкрива малка част от съхраняваната там документална съкровищница

21.11.2018 10:39

В Деня на християнското семейство Държавният архив в Плевен разкрива малка част от съхраняваната там документална съкровищница. Дарение от документи предадени в архива, свързани с живота и дейността на свещеник Георги Парашкевов Маринов. Роден през 1913 г. в с. Бръшляница, Плевенско, завършил Духовната семинария в София и работил като свещеник в плевенските села Беглеж и Комарево. Занимавал се е също и със събирателска дейност в областта на религията и историята. Представяме две негови снимки с деца. Първата е от свещеникослуженето му в с. Беглеж, на съботно училище пред църквата „Св. Възнесение” през 1937 година. Втората снимка е от кръщението на дете от с. Комарево през 1946 г.


Николая Франческова Атанасова е друг дарител на Държавен архив – Плевен. Тя е родена през 1920 г. в с. Трънчовица, Плевенско. Завършила е Френския девически колеж „Notre Dame de Sion“ – Русе, а след това учи френска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Била е учителка в плевенските села Санадиново и Гиген, както и в градовете Никопол, Левски и Плевен. Николая Атанасова е направила две дарения на архивни материали, възлизащи на общо 115 архивни единици. Сред тях е и „Молитвеник на семейството”, който ви представяме.


Макар тези наши дарители вече да не са сред нас, в днешния Ден на християнското семейство екипът на Държавен архив – Плевен потвърждава своята признателност към тях и техните семейства за щедрия и родолюбив жест.

Маринела Йорданова
Началник на отдел „Държавен архив” – Плевен

Използван справочен апарат:
– фонд № 1343, опис 1, а.е. 3
– фонд № 1343, опис 2, а.е. 8
– фонд № 1387, опис 2, а.е. 70

#тагове:

НАЙ-НОВИ: