136 са върнатите в клас ученици в област Плевен

20.11.2018 15:08

136 са върнатите в класните стаи ученици в училища в област Плевен. Това показват данните на Регионално управление на образованието – Плевен по повод работата по Механизма за съвместна работа на институциите за обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

В област Плевен за учебната 2018/2019 година са сформирани 76 екипа за обхват, включващи представители от общински администрации, ОД на МВР, РДСП и всички образователни институции в областта, с  907 участници.

През месец септември 2018 година по данни от информационната система за работа по Механизма броят на децата и учениците за обхват е 2124, като това са ученици, които са отпаднали / напуснали  от образователната система преди и през учебната 2017/2018, като сред тях има  и незаписани, информират от РУО-Плевен.

Разпределението им по общини: Белене – 73; Гулянци – 37; Долна Митрополия – 155; Долни Дъбник – 206; Искър – 53; Кнежа – 117; Левски – 268; Никопол – 98; Пордим – 75; Плевен – 783; Червен бряг – 259.

След направените обходи от екипите по адреси в периода септември – октомври 2018 г. с най-висок ръст са децата и учениците, които са в чужбина – 1594, 136 са записани, 32 са незаписани, отпаднали са 10, преместени 18,  в риск от отпадане – 6.

За всички случаи на незаписани, отпаднали и в риск от отпадане деца и ученици екипите продължават своята работа.

За учебната 2018/2019 година до този момент са проведени две големи междуинституционални срещи в Областна администрация – Плевен.

На първата в присъствието на служители от единадесетте общински администрации, от ОД на МВР, представители на РУО – Плевен  и служители от Областна администрация – Плевен се акцентира върху  разясняването на предстоящите дейности по Механизма и срокове за изпълнението им от страна на всички институции, както и необходимостта за работа в синхрон.

Втората с участието на представители от РУО – Плевен, Регионална здравна инспекция, Регионална служба по заетостта, Регионална дирекция „Социално подпомагане“ и Областна дирекция на МВР се организира за създаване на Областен координационен център за координиране на дейностите между институциите. На тази среща бе решено всеки месец да има заседания на Областния координационен център, на която  да се отчита извършената работа.

След съгласуване на данните на училищата и детските градини за началото на учебната 2018/2019 година в Националната електронна информационна система на предучилищното и училищното образование данните се синхронизираха със системата за работа по Механизма и до 30 ноември 2018 г. предстои да бъдат извършени нови обходи за децата и учениците, които не са записани или са отпаднали през 2018 година.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: