Утвърждават маршрутни разписания на автобусната линия Плевен – Пордим – Тотлебен

20.11.2018 14:03

На свое заседание Комисията по транспорт, председателствана от заместник-областния управител д-р Красимир Трифонов,  взе решение да предложи на областния управител Мирослав Петров за утвърждение маршрутни разписания на автобусна линия „Плевен –Пордим – Тотлебен“ с часове на тръгване както следва: 10:00 от АГ Плевен и час на тръгване 11:00 от Тотлебен;  15:00 от АГ Плевен и час на тръгване 16:00 от Тотлебен.

Изискването на комисията е община Пордим да преработи маршрутните разписания и да нанесе коректно километрите разстояние между Плевен и Тотлебен.

По отношение на постъпило писмо от министъра на вътрешните работи за разглеждане и обсъждане на проект на Мерки за подобряване на безопасността на движението до 2020 г., Комисията по транспорт предложи да бъде изготвено писмо до Министъра на вътрешните работи и председател на ДОККПБДП, с което областния управител да изрази своето принципно одобрение и подкрепа на проекта на Мерки за подобряване на безопасността на движението до 2020г. с предложение за преразглеждане на части от текста.

Снимки и информация: Областна администрация – Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: