Изработват по проект 18 макета на значими обекти, част от културно-историческото наследство на България и Румъния

20.11.2018 15:38

18 умалени обемно-пространствени модели на значими обекти с обща история, част от културното и историческото наследство на България и Румъния, ще бъдат изработени и след това представени в рамките на 8 изложби в двете държави. Дейностите са проект „Дунав – река с много обща история“, изпълняван по Програма „Интеррег V-A Румъния – България“ и съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е селектиран в рамките на третата покана за набиране на проектни предложения по Програма „Интеррег V-A Румъния – България“ 2014-2020 и е с период на изпълнение 18 месеца. Водещ бенефициент е Фондация „Отворена длан“ – Плевен, България и партньор 1 Асоциация „Евро Телеорман“ – Александрия, Румъния. Повече за него на начална пресконференция в Регионалния исторически музей – Плевен днес разказа ръководителят на проекта – председателят на Фондация „Отворена длан“ Христо Таслаков.

Той отбеляза, че настоящият проект се явява надграждане на изключително успешно реализирания проект „Дунав – река с много история“, в рамките на който бяха представени 11 изложби, посетени от над 100 000 човека. Основата тук е същата – когато една идея е печеливша, е хубаво да бъде разработена докрай, но в случая малко сменихме посоката, като с помощта на колегите от РИМ – Плевен търсим 18 обекта – 9 от българска и 9 от румънска страна, които имат обща история, сподели ръководителят на проекта. На работно ниво са определени няколко обекта от България и Румъния, като на наша територия това са Панорама „Плевенска епопея“, къщата на Дина Бебис в Русе и Художествената галерия в Тутракан, а на румънска – Къща „Мамут“ в Рошиори де Веде, Старото кметство в Кълъраш и Катедралният храм „Свети Димитър“ в Крайова.

Проектът има за цел подобряване на устойчивото развитие, защитата, съхранението и популяризирането на културното наследство и подобряване на социално-икономическата ситуация в региона чрез прилагането на иновативни и дългосрочни мерки и дейности. Сред специфичните цели са дигитализация на проучените обекти, част от културното и историческо наследство, създаване на Android ® и IOS ® приложения с информация за проучените обекти, създаване на два интегрирани туристически продукта, повишаване информираността и популяризирането на трансграничния регион относно културно-историческите обекти, намиращи се в Южна Румъния и Северна България, повишаване на туристическия поток и броя нощувки в региона. Ще бъде изработен и разпространен двуезичен двусериен документален филм, който ще бъде предоставен за безплатно излъчване на медиите, които пожелаят, а съвместен екип от Румъния и България под ръководството на директора на РИМ – Плевен д-р Володя Попов ще изготви авторска стратегия.

Надявам се, че около Коледните празници следващата година ще можем да представим изложба с макетите в Плевен и да зарадваме жителите и гостите на града, сподели още пред присъстващите Христо Таслаков.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: