Днес в Плевен ще се проведе форум за бъдещето на политиката на сближаване

20.11.2018 8:24

Днес от 14 ч. в зала „Гена Димитрова“ в Плевен ще се състои дискусионен форум, граждански диалог, на тема „Бъдещето на кохезионната политика“. Събитието се организира от Областния информационен център и Община Плевен и е част от Националната инициатива на мрежата от 28 информационни центъра през 2018. Тази година тя е посветена на дебатите за Многогодишната финансова рамка 2021-2027 г., на регламентите за новия програмен период и на 30-годишнината на Кохезионната политика на Европейския съюз.

Защо е важно активното участие във форума на бизнеса, на неправителствените организации, на общинските администрации, на училищата, на всички живеещи и работещи в областта:
Политиката на сближаване между регионите чрез инвестиции във всички сфери ще продължи и в новия програмен период 2021-2027 г.
През следващите месеци на България й предстои да определи приоритетите на инвестициите от ЕС за този период.
Важно е преди това да се случи, да се чуе гласът на местните общности. Идеята е да се привлече колкото се може по-широк участници в открит диалог за потенциала на политиката на сближаване, както и за основните приоритети и направления, в които да бъде насочено европейското финансиране, вземайки предвид специфичните нужди в региона.
Участниците ще могат да изразят мнението си за бъдещето на Кохезионната политика и попълвайки предварително подготвена анкетна карта.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: