С предприемачески дух в ПГХВТ „Луи Пастьор – Плевен

15.11.2018 13:49

Днес в ПГХВТ „Луи Пастьор” град Плевен се проведе открит урок по Предприемачество в XI „а” клас. Инициативата е в рамките на Световната седмица на предприемачеството. От старта си през 2008 г. Световната седмица по предприемачество се е провела в 160 държави с участието на над 9 млн. души, а в България се отбелязва за единадесета поредна година. Ученикът Мартин Валериев Чоканов представи тематично подготвена мултимедийна презентация, с която представи учебния предмет предприемачество, ролята на предприемача за управление на бизнес начинания и постигане на прогрес в развитието.

В урока взеха участие и учениците от X”а” клас, които тази учебна година изучават учебния предмет „Икономика”. Под ръководството на учителя Петя Александрова, учениците успяха да осмислят връзката на икономиката с предприемачеството и до голяма степен се задоволи интересът им да се занимават с нещо практично, което ще подобри начина им на мислене и поведение, генерирайки нови идеи и търсейки нови пътища за развитие. Всички са убедени, че обществото ни се развива с бързи темпове, средата се дигитализира и професиите на бъдещето ще изискват умения за развиване на предприемаческа нагласа.
Директорът на училището госпожа инж. Лилия Петкова отбеляза, че е участвала със задоволство в открития урок с надеждата, че учениците са открили възможностите за успешна бъдеща реализация и развитието на собствен бизнес след усвояване на избраните от тях специалности, по които се обучават в гимназията, а именно: „Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост” и „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: