Малко над 1300 семейства са получили еднократна помощ за първокласници в Плевенско

11.11.2018 15:49

В дирекциите „Социално подпомагане“ в цялата страна приключи приемът на заявления-декларации за отпускане на еднократна целева помощ за първокласници, в размер на 250 лева. Заявления за помощта се подават до 15 октомври на текущата учебна година.

В ДСП – обл. Плевен са постъпили 1353 заявления за този вид помощ, като от тях 44 са отказани. Право на целевата помощ имат семейства, отглеждащи децата си в страната, като децата им трябва да са записани в първи клас на държавно или общинско училище. Друго условие е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация да не надвишава 450 лева. Независимо от дохода еднократната помощ се отпуска за деца с трайни увреждания и деца настанени в семейства на роднини и близки и в приемни семейства по реда на член 26 от Закона за закрила на детето.

Заявлението за отпускане на помощта се подава в съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на заявителя. Прилага се удостоверение за брутните доходи на семейството за предходните 12 месеца, както и удостоверение от съответното учебно заведение, че детето е записано в първи клас на държавно или общинско училище. Отпуснатата целева помощ се възстановява, ако детето не постъпи в училище или не посещава редовно учебните занятия до завършване на първи клас, освен ако причина за това е здравословното му състояние.

За миналата учебна година, еднократна целева помощ за първокласници са получили 1535 семейства.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: