Плевенски учители участваха в научно-практическата конференция по предучилищно образование

09.11.2018 11:43

От 29.10.2018 г. до 31.10.2018 г. в град Шумен се проведе Единадесетата научно-практическата конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“. За участие  от Плевенска област бяха одобрени и включени в програмата на конференцията докладите и презентациите на Даниела Дончева – Маринова, директор на ДГ „Звънче“ гр. Плевен, с доклад на тема „Институционални политики за осигуряване равен достъп до предучилищно образование и подкрепа за личностно развитие на детето“, Емилия Лалова – логопед в ДГ „Теменуга“ гр. Плевен, с доклад на тема „Устойчиви модели за рехабилитация и интеграция на деца с увреден слух в град Плевен“, Агнеса Огнянова – Иванова – учител в ДГ „Славейче“ гр. Плевен, с доклад на тема „Иновация – интерактивност в действие с помощта на ИКТ и работа в ателие „Информационни технологии“ с деца в предучилищна възраст“ и Снежка Височкова – директор на ДГ „Слънце“ гр. Плевен, с доклад на тема „Развитие на конфликтологичната компетентност  на учителите в детската градина. Конфликтът – осъзната и необходима потребност за развитие и управление на институцията“. За това информират от Регионално управление на образованието – Плевен.

Представените доклади от педагогическата колегия на Плевенска област и споделените практики са предизвикали интереса на аудиторията със своята иновативност, актуалност и практическа приложимост.

Посещението на плевенската група учители, директори и експерт от РУО – Плевен в ДГ „Изворче“ гр. Шумен е било впечатляващо с професионализма и творческия подход на учителите в работата с децата, с емоционалната атмосфера, топлината, спокойствието и уюта на детската градина.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: