Къде и кога спират тока днес в Плевен

08.11.2018 7:52

За временни прекъсвания на електрозахранването на територията на община Плевен съобщават от ЧЕЗ. Ето къде и кога няма да има ток днес:
На 08.11.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Плевен:Местн. Бъчвата
На 08.11.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Горталово:071020- местност Сушица, VI-87 кв. 3, Батак, Бинка Парашкевова, Бузлуджа, Г. С. Раковски, Георги Димитров, Майор Горталов, местност Дългата пътека, Осогово, Рила, Христо Ботев, Ю. А. Гагарин
На 08.11.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Пелишат:17 Партизани, VIII кв. 5, Арда, Бенковски, Бузлуджа, Васил Левски, Вит, Въча, Гередава, Гривишкото, Гудима, Гурко, Димитър Благоев, Дунав, Иван Вазов, Коста Златарев, Кръстю Конов, Лом, Любен Вешков, Люлин, Малчика, Москва, Мусала, Общинска Мера, Одеса, Осъм, Отец Паисий, Охрид, Панайот Волов, Пелезо, Пирин, Победа, Пробуда, Раковски, Ресен, Рила, Сингур, Стопански Двор, Трети Март, Трифон Гърчев, Христо Ботев, Христо Кънчев, Цветан Спасов, Черешин Камък, Шейново, Шипка, Ю. А. Гагарин

На 08.11.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Радишево:Аврора, Атон, Васил Априлов, Върха ПИ 029026, Драва, Емине, Ивайло, Кирил и Методий, местност Върха, Николай Ракитин, Пероника, Прилеп, Родопи, Стража Върха

На 08.11.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Пелишат:17 Партизани, Вит, Въча, Гурко, Дунав, Иван Вазов, Кръстю Конов, Любен Вешков, Люлин, Осъм, Победа, Раковски, Христо Ботев

На 08.11.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Славяново, Общ. Плевен: VII 1814, Бузлуджа, Вола, П Р Славейков, Плевен, Христо Смирненски, Цанко Бакалов, Юмрукчал

На 08.11.2018 г. /09:15 – 15:30 ч./ – Плевен:Генерал Владимир Вазов

На 08.11.2018 г. /10:00 – 14:30 ч./ – Плевен:Бузлуджа, Генерал Колев, Илю Войвода, Стара Планина, Юрий Гагарин

На 08.11.2018 г. /12:00 – 12:15 ч.; 13:15 – 13:30 ч./ – Плевен:Вит, Втора Задгарова, Георги Кочев, Източна Индустриална Зона, Индустриална Зона, Осъм/Бала Баир/

На 08.11.2018 г. /12:00 – 13:30 ч./ – Плевен:Вит, Георги Кочев

#тагове:

НАЙ-НОВИ: