ОУ „Васил Левски” – Плевен одобрено по национална програма за информационни технологии в обучението

07.11.2018 18:01

ОУ „Васил Левски”- Плевен е сред одобрените по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“, дейност 3, Мярка 3.2. Предоставяне на средства за закупуване на иновативен хардуер и въвеждане на ИКТ за нуждите на училищното образование.

В Националната програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ за 2018 година са заложени дейности по осигуряване на модерни средства за достъп до образователни ресурси и обучение в системата на училищното образование, включително връзки с иновативни центрове за данни, облачни услуги и др.

Става въпрос за доставяне на преносими устройства – лаптопи и таблети, чрез които учебният процес да стане по-атрактивен за децата и да отговаря на техните интереси, коментира директорът на плевенското училище Таня Тонева.

НАЙ-НОВИ: