НАП – Плевен продава поземлен имот в Индустриална зона

07.11.2018 17:14

НАП – Плевен продава поземлен имот в индустриална зона.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 27.11.2018г., от 10:00 ч. на следния недвижим имот:

Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. Плевен,  индустриална зона, с площ от 3 000 кв.

Обща първоначална цена на групата: 6000.00 лв. /шестдесет и шестхилядилева/. 

Огледът на имота ще се извършва  всеки присъствен ден от от 19.11.2018 г. до 23.11.2018 г., от 10:00 ч. до 16:00 ч., по адреса на местонахождение на имота – гр. Плевен,Индустриална зона.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Велико ТърновоОфис гр. Плевени на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg.

За контакти: телефон 064/898-317 – Марияна Александрова  /публичен изпълнител/

Електронен адрес: : m.aleksandrova@ro15.nra.bg

 

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: