Проверяват дали първокласниците, за които е получена държавна помощ, ходят на училище

06.11.2018 18:08

Предстои дирекциите „Социално подпомагане“ в страната да извършват проверки в училищата с цел установяване дали първокласниците, за които е получена еднократна целева помощ за началото на учебната година, са постъпили в училище. Ако детето не постъпи в училище или не посещава редовно учебните занятия до завършването на първи клас, помощта ще трябва да бъде възстановена, информират от Агенцията по заетостта.

Ще припомним, че помощта за първокласници се отпуска по реда на Закона за семейните помощи за деца, като право да я получат имат семейства, чиито деца са записани за първи път  в първи клас на държавни или общински училища. Друго задължително условие е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв. Помощта се отпуска без условия за доход за деца с трайни увреждания, сираци и деца, настанени в приемни семейства и в семейства на роднини и близки по реда на Закона за закрила на детето.

На 15 октомври 2018 г. приключи приемането на заявления – декларации за отпускане на еднократната помощ от 250 лева за ученици в първи клас за учебната 2018/2019 година, припомнят от Агенцията.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: