Учител от Езикова гимназия – Плевен премина обучение в Ирландия

28.10.2018 16:24

Грета Димова – заместник-директор по учебната дейност в ПГПЧЕ – гр. Плевен и учител по английски език, премина курс на обучение на тема „Използване на технологиите в класната стая” в Алфа Колидж – Дъблин, Ирландия, вследствие на спечелен проект по ключова дейност 1 на програма Еразъм+ на тема „Иновации и традиции за по-добро бъдеще”.

„По време на обучението бяха предложени нови и непознати за българската методическа система аспекти за ИКТ в класната стая при чуждоезиковото обучение и методи за преподаване на предмет на чужд език с акцент върху междупредметни връзки и учене на език в контекста на други предметни области”, разказва Грета Димова. „Особено място, добави тя, беше отделено на темата: „От дигитална компетентност към дигитално гражданство“ – развитие на медийната педагогика и грамотност в условията на дигиталното общество, както и използването на Гугъл продуктите в класната стая. Те са в съответствие с оперативните цели на европейската програма за насърчаване придобиването на ключови умения чрез системата за образование и обучение”.

Според учителя от елитната гиманзия достъпът до съвременни информационни технологии на учениците е неразделна част от достъпа до образование, а електронизацията на учебния процес е неотменим елемент на модерното училище, каквото се стреми да бъде ПГПЧЕ – гр. Плевен, тъй като навлизането на ИКТ в училище оптимизира процеса на обучение и повишава неговата ефективност. Така се подпомага образователния процес по начин, който отчита индивидуалните потребности на учещите, позволява да се изградят у тях важни дигитални компетентности, необходими за нашата „основана на знанието” икономика.

Грета Димова изрази своя стремеж, като част от ръководството на учебната институция и като преподавател по чужд език, ПГПЧЕ да стане образователен център за използване на съвременни ИКТ методи на активно учене и притегателен център като възпитателна институция, която провежда европейска политика в сферата на интеркултурното развитие, още повече имайки статут на училище – европейски посланик.

Снимки: личен архив

#тагове:

НАЙ-НОВИ: