Успешен гнездови сезон за пеликаните в ПП „Персина“

25.10.2018 11:05

За трета поредна година къдроглавите пеликани, гнездящи в блато Песчина в Природен парк „Персина“, имаха успешен гнездови сезон. Деветте двойки успяха да отгледат девет малки пеликанчета, които успешно отлетяха в края на месец юни, съобщават от ПП „Персина” и Българското друвество за защита на птиците. Интересен е фактът, че за поредна година и няколко двойки розови пеликани направиха опит за гнездене, но отново неуспешен.

През 2016 г. за пръв път от 60 години насам бе сформирана нова гнездова колония на защитения къдроглав пеликан в България, като до тогава единственото място, където птиците се размножаваха успешно у нас, бе езерото Сребърна.

През зимния сезон, бе извършен основен ремонт на платформите за гнездене на пеликаните на остров Персин с финансовата помощ на WWF – България. Построена бе и нова наколна дървена платформа. Във възстановителната работа по платформите се включиха служителите на Парка и доброволци от БДЗП. Поддържането на платформите за пеликани на остров Персин е част от планираните дейности на Дирекция на Природен парк „Персина“. Дейността по възстановяването на вида се изпълнява от Дирекцията на Парка, съвместно с Българско дружество за защита на птиците. По време на редовния мониторинг в средата на месец октомври, бе установена рекордно висока численост на къдроглавите пеликани в блато Песчина – близо 400 екемпляра. Състоянието на пеликановата колонията в Поддържан резерват „Персински блата“ се следи ежемесечно.

Снимки: БДЗП

#тагове:

НАЙ-НОВИ: