Повече от час дебати около предложението Сдружение „Ген. Иван Винаров за парк „Кайлъка” да ползва безвъзмездно имот

25.10.2018 16:44

С 14 гласа „за“, 14 „против“ и 13 „въздържал се“, Общинският съвет на Плевен не прие предложението за учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Генерал Иван Винаров за парк „Кайлъка” върху недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда в парка. Намеренията на Сдружението са с осигурени от него средства да възстанови и превърне имота в музей за историята на създаване на парк „Кайлъка“. Дебатите по точката продължиха повече от час, като по време на тях бяха представени и факти от биографията на Иван Винаров, съобщават от ОбС-Плевен.

Първоначално от Постоянната комисия по „Култура, вероизповедания и международна дейност” предложиха точката да бъде оттеглена от дневния ред. „Сдружение с такова название и цел е неприемливо за Постоянната комисия и предлагаме на вносителя, предложението да бъде оттеглено от дневния ред на заседанието“, заяви от името на Комисията нейният председател Петя Василева. Имотът е общинска собственост и за това предложение има чисто прагматични съображения, обясни в качеството си на вносител на точката кметът Георг Спартански. В изказването си той посочи, че Общината няма възможност да полага нужните грижи за поддръжка на имота и по тази причина може да се даде възможност Сдружението да направи това. И трите постоянни комисии, разгледали предложението в заседанията си, нямат положително становище по него, обяви председателят на местния парламент Мартин Митев. След гласуване искането точката да отпадне от дневния ред бе отхвърлено.

По време на последвалия дебат част от изказванията бяха силно емоционални. Посочено бе, че предложението стои не за първи път на вниманието на съветниците и е обсъждано и в предходни мандати. След сблъсъка на различните позиции в залата, предложението Сдружение „Ген. Иван Винаров за парк „Кайлъка” да ползва безвъзмездно имот в парка, не получи подкрепата на местния парламент.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: