Над 100 участници в Деня на учения се срещнаха с потенциални работодатели и бъдещи партньори в МУ – Плевен

25.10.2018 11:22

В Телекомуникационен ендоскопски център при  Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) вчера се организира „Ден на учения“ под наслов „Активна промоция на докторанти, специализанти и млади учени пред потенциални работодатели и партньори в бъдещи съвместни проекти“ по проект „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към факултет „Медицина“ на МУ – Плевен“.

Целта на събитието бе да представи научните и приложните разработки на участниците в проекта – докторанти, специализанти и млади учени – пред потенциални работодатели и други научни организации. Програмата на събитието бе разделена на две сесии. В първата сесия участниците в проекта представиха научните си постижения и разработки пред потенциални работодатели и партньори. Във втората част представители на работодателите – здравни заведения и институции от цялата страна – представиха дейността си пред лицата от целевата група.

Към Деня на учения интерес проявиха над 100 участници – докторанти, специализанти и млади учени от целевата група, експертите-лектори от обучителните курсове и работодатели – представители на болничните заведения и здравните институции от град Плевен и страната. Екипът по управление на проекта бе представен от проф. д-р Мария Георгиева, ръководител на проекта, доц. д-р Галя Маринова, координатор на проекта, и доц. д-р Пенчо Тончев, администратор научноизследователска дейност, които приветстваха участниците и представиха резултати и факти от реализацията на проекта.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: