Проект на ОУ „Лазар Станев” за превенция на зависимости е одобрен от Община Плевен

24.10.2018 10:26
ОУ „Лазар Станев” е сред училищата, чиито проекти бяха одобрени от комисия на Община Плевен и Общински съвет по наркотични вещества.
Конкурсът се проведе под мотото: „Последвай живота” – ученически инициативи и дейности, стимулиращи творчеството, спорта, младежката фантазия за осмисляне на свободното време, като форма на превенция на зависимости сред децата и младите хора”.
Целта на конкурсната сесия беше стимулиране на училищната активност за организиране и провеждане на инициативи, даващи шанс за изява на младежката и ученическа фантазия и креативност, качества и умения, ангажиращи свободното време на децата и учениците като форма на превенция на рискови фактори, информират от училището.
Задължително условие беше предоставяне на възможност учениците сами да формулират и реализират идеите си, свързани с основната цел.

Комисия в състав: д-р Елза Пачева – Началник-отдел „Здравеопазване и социални дейности” в Община Плевен, Катя Божикова – Председател на ОбСНВ – Плевен, и Антоанета Мачева – специалист в ПИЦ – Плевен, разгледа постъпилите предложения и предложи на кмета на Община Плевен да бъдат подкрепени проектите на няколко плевенски училища, сред които и този на ОУ „Лазар Станев“.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: