Завишени стойности на хром, нитрати и магнезий открити в питейната вода на 4 села от Плевенска област

23.10.2018 13:25

Завишени стойности на хром и магнезий открити в питейната вода на 4 села от Плевенска област. Това става ясно от информационния бюлетин на Регионалната здравна инспекция – Плевен. 10 са изследваните проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг. От тях 6 не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

В село Изгрев са отчетени завишени стойности на нитрати /71,34 mg/l/ и магнезий /91,20 mg/l / при норма от съответно 50,00 mg/l и 80,00 mg/l.

В Новачене две от пробите са показали високи стойности на хром 86,66 µg/l и 119,51 µg/l при норма 50,00 µg/l.

В село Асеново питейната вода също е със завишени стойности на хром 86,66 µg/l. В Коиловци две проби са отчели повишено съдържание на магнезий – 86,33 mg/l и 88,76 mg/l при норма 80,00 mg/l.

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: