Зам.-министър Деница Сачева посети ЦСОП „П. Р. Славейков“ – Плевен

19.10.2018 16:59

Днес ЦСОП „П. Р. Славейков“ – гр. Плевен имаше удоволствието да посрещне г-жа Деница Сачева – заместник-министър на образованието и науката и г-жа Грета Ганчева – директор на Дирекция “Приобщаващо образование“. Педагогическите специалисти демонстрираха предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие – специална образователна подкрепа, чрез съчетаване на педагогически, терапевтични и рехабилитационни дейности, занимания по интереси, занимания за развитие на познавателна дейност и умения за учебен труд във функционално структурирана среда на учениците със специални образователни потребности, обучаващи се в изнесени паралелки в центъра.

Един от иновативните подходи на специалната образователна подкрепа предоставяна в центъра е „Допълваща и алтернативна комуникация“. Помагащите технологии за комуникация чрез поглед е подход за терапевтичната и рехабилитационна работа, според индивидуалните потребности на ученика спомагащи за изграждане самостоятелност, независимост и с възможност за социално включване. Екип от педагогически специалисти при ЦСОП „П. Р.Славейков“ – гр. Плевен ще участва на Първата международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“, която ще се проведе през месец ноември 2018 г. в гр. София.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: