Последна възможност за кандидатстване по „Старт в кариерата“, има места и в област Плевен

18.10.2018 15:44

Утре изтича крайният срок за прием на документи по програма „Старт на кариерата”. До 19 октомври 2018 г. включително младите висшисти без професионален опит, които желаят да започнат работа в публичния сектор, могат да подават своите документи за кандидатстване.

Агенцията по заетостта припомня, че за да участват в програма „Старт на кариерата”, кандидатите трябва да са на възраст до 29 години, ненавършени до 19 октомври 2018 г. включително, и да имат висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място. Други условия са да са регистрирани в бюрото по труда като търсещи работа лица и да нямат трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

Документите се подават лично в бюрата по труда по регистрация, като тази година за първи път Агенцията по заетостта е осигурила и възможност за подаване на електронни заявления. Всеки младеж може да кандидатства едновременно за три работни места, но само до две работни места при един работодател по програмата.

Списъците на обявените работни места и пълна информация за процедурите, реда, условията и необходимите документи за кандидатстване, в т.ч. електронно заявление, са публикувани на официалната страница на Агенцията по заетостта на адрес: https://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/, както и на информационните табла във всички бюра по труда в страната.

Припомняме, че свободни места за млади висшисти има обявени в публичния сектор в област Плевен – към общински администрации, Областна управа, регионалните звена на министерства, държавни структури.

Търсят се предимно младежи, завършили право, икономически и технически специалности, администрация и управление, социални дейности, информатика и компютърни науки, архитектура, строителство и геодезия и др.

Програмата цели да улесни прехода от образование към заетост и да постигне гъвкава комбинация от знания, умения и практика, съответстващи на изискванията на пазарната икономика.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: