ДГ „Слънце” – Левски с отличие от Национален конкурс за добър педагогически опит

18.10.2018 10:11

Севдие Алиева, учител от ДГ „Слънце” – гр. Левски, представи добър педагогически опит  в областта на образователната интеграция  пред широката аудитория на Националната  научно-практическа конференция „Добри педагогически практики в прилагането на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства” във Велинград.

Открита практика пред родители „Да играем на сезони” е номинирана и отличена от престижно академично жури в състав: доц. д-р Емил Бузов – директор на Педагогически колеж – Плевен; доц. д-р. Йосив Нунев; проф. Пламен Макариев и проф. д-р Янка Тоцева.

Севдие Алиева: „В постерната сесия всеки участник имаше възможност да сподели ключови постижения, иновативни моменти и предпоставки за устойчивост и мултиплициране на авторската си практиката.Представените добри практики ще бъдат публикувани в електронен сборник в сайта на МОН в раздел „Добри практики за образователна интеграция”.

Национална научно-практическа конференция проведена от 10 – 12 октомври във Велинград  е била  открита от зам.-министъра на образованието Деница Сачева и д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ.

Във форума са участвали представители на националната и местната власт, неправителствени организации, представители на РУО на МОН и водещи експерти от МОН, директори, учители и други педагогически специалисти, работещи по темата за интеркултурното образование.

Информация: Община Левски, Пресцентър

#тагове:

НАЙ-НОВИ: