Мартин Митев: Да работим още по-усърдно и всеотдайно за целите на местната власт

12.10.2018 9:49

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ И СЛУЖИТЕЛИ
В ОРГАНИТЕ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ,

На днешната дата общините в България отбелязват своя празник! На 12 октомври 1882 година Княжество България приема Закон за общините и градското управление, който поставя основите на дейността на местните и държавни власти!
Българската община играе важна роля през различните исторически периоди от развитието на държавата ни. Идеята за установяване и разгръщане на местното самоуправление е заложена още в първата демократична Конституция на самостоятелната българска държава – Търновската, приета на 16 април 1879 г. През 1991 г. в новата Конституция в чл.1, ал.2 е записано: “Република България е единна държава с местно самоуправление”, а чл. 136 определя общината, като “основна административно – териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление”.
Днес местното самоуправление е път за развитие, посветен на гражданите. Това ни задължава да работим още по-усърдно и всеотдайно за целите на местната власт. Ясно съзнаваме, че важните управленски решения трябва да се взимат открито и прозрачно, ръководени от интересите на гражданите!
По повод 12 октомври – Ден на българската община, за мен чест да поздравя всички Вас, работещи в подкрепа на местните власти в България и ангажирани с издигане авторитета на местното самоуправление! Пожелавам Ви с лекота и мъдрост да преодолявате всеки проблем и с удовлетворение да посрещате успехите в професионалните си делници!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Мартин Митев
Председател на Общински съвет – Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: